Yürü Be Haydar – Arguvan Türküleri


Sıra dağlar korkutmasın gözünü
Yürü sevdamıza yürü be Haydar
Yüreğime yasla yüzünü
Sensin ekmeğimin tuzu be Haydar
Kıraç toprakların anasıyım ben
Sevdalı gelinin kınasıyım ben
Nice Haydar’ların sevdasıyım ben
Sönmez yüreğimin közü be Haydar

Yaralı yüreğim özlem anası
Bu töreler yıkılası yanası
Hozalı gelinin son kınası
Umut verir bize be Haydar
Sarp kayalar sevdamıza yol olur
Dağlar çiçek açar sümbül gül olur
Türkü olur bağlamamda tel olur
Öykümüzü eller yaza be Haydar

Musa Eroğlu

Söz ve müzik Musa Eroğlu’ya aittir.