Dağılmış Saçları Düşmüş Yüzüne – Arguvan Türküleri


Dağılmış saçları da düşmüş yüzüne
Yaş yerine kanlar inmiş gözüne yetmiyesice gelin
Hem ağliyi de hem vuriyi dizine
Onun da benim gibi ömrü çürümüş yanmış erimiş

Ağladı gözleri de eğdi başını
Bir seherde yitirmişti eşini yetmiyesice elin
Ben sordum da o sakladı yaşını
Onun da benim gibi ömrü çürümüş yanmış erimiş

Ali Sait Adıgüzel
Arguvan

Arguvan ağzı. Malatya, Arguvan’a aittir. Ali Sait Adıgüzel tarafından derlenmiştir. Notalarıyla Uzun Havalarımız – Mustafa Özgül, Salih Turhan, Kubilay Dökmetaş – Ankara 1996, s.184